Naše rezidenčné portfólio zahŕňa tvorbu bytových domov, nízkoenergetických domov, mestských víl, sympatickú konverziu historických budov a pod. Či už sa navrhujú luxusné domy alebo cenovo prijateľné bytové jednotky, tím ateliéru Harne sa snaží využívať znalosti a skúsenosti za účelom dodať dielo, ktoré spĺňa a prekračuje požiadavky zadávateľa a koncového užívateľa.

Pri návrhu a tvorbe sa usilujeme orientovať na vizuálne zážitky s ohľadom na ich jemné včlenenie do interiérovej štruktúry. Dôležitá je úzka spolupráca s našimi klientmi nielen v prvých koncepčných fázach projektu vytvorenia interiéru ale aj pri jeho realizácii.

Dizajn pre tento špecifický sektor je založený na porozumení koncového užívateľa s ohľadom na možnosti použitia materiálov. Výsledkom sú potom elegantné a flexibilné interiéry, ktoré sú navrhované podľa priorít  klienta  s ohľadom na súvislosti. Premyslenosť dispozičného plánovania v spojení s citlivosťou na jednotlivé stránky interiéru umožňuje ateliéru Harne poskytovať jasné a zrozumiteľné riešenie dizajnu.

Týmto spôsobom sa tím Harne snaží využívať nielen priemyselné odborné znalosti, ale aj znalosti zo súčasného výskumu. Tak je možnené navrhovať riešenia, ktoré sú premyslené, odborne navrhnuté a z dlhodobého hľadiska nespochybniteľné.